Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaard
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)