Stemming

Motie Teeven en De Krom over wettelijk bestrijden van elke vorm van shariarechtspraak

100,0 %
0,0 %


PvdA

Verdonk

D66

CDA

SGP

PvdD

VVD

GL

SP

CU

PVV


32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 4
MOTIE VAN DE LEDEN TEEVEN EN DE KROM

Voorgesteld 23 september 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat shariarechtspraak in strijd is met de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat;

overwegende, dat voor shariarechtspraak geen plaats is in Nederland, nu niet, morgen niet, niet via de voordeur en niet via de achterdeur;

verzoekt de regering elke vorm van formele en informele shariarechtspraak met alle mogelijke wettelijke middelen te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teeven

De Krom


Motie Teeven en De Krom over wettelijk bestrijden van elke vorm van shariarechtspraak

2009-09-23
Dossier: 32123-VI
Indiener(s): Paul de Krom (VVD), Fred Teeven (VVD)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-VI-4.html