Stemming

Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen; Amendement over het uitsluitend aanwenden van de financiële zekerheid voor de kosten die voortvloeien uit het buiten gebruik stellen en de ontmanteling van een inrichting

22,7 %
77,3 %


SGP

PVV

D66

PvdA

CDA

CU

GL

PvdD

VVD

SP

Verdonk


30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 28
AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIK

Ontvangen 1 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, wordt aan artikel 15f een lid toegevoegd, luidende:

9. De financiële zekerheid, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend aangewend ter dekking van de kosten die voortvloeien uit het buiten gebruik stellen en de ontmanteling van de inrichting.

Toelichting

De eigenaar van een kerncentrale mag het opgebouwde vermogen niet gebruiken voor andere projecten. Dit amendement voorkomt dat ontmantelingsgelden alleen boekhoudkundig bestaan en garandeert dat het geld ook echt beschikbaar is op het moment dat centrales uit gebruik worden genomen.

Vendrik


Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

2009-10-01
Dossier: 30429
Indiener(s): Kees Vendrik (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-28.html