Stemming

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

74,7 %
25,3 %


PvdD

JA21

BBB

PVV

D66

GroenLinks-PvdA

Volt

SP

CU

DENK

VVD

FVD

CDA

SGP

NSC