Stemming

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

71,3 %
28,7 %


NSC

PVV

VVD

SP

Volt

BBB

PvdD

CU

SGP

GroenLinks-PvdA

CDA

D66

FVD

JA21

DENK