Stemming

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het versterken van de positie van leerlingen die extra ondersteuning behoeven en hun ouders (Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs)

100,0 %
0,0 %


DENK

VVD

CDA

SP

D66

SGP

GroenLinks-PvdA

BBB

Volt

FVD

JA21

PVV

CU

PvdD

NSC