Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

74,7 %
24,0 %


Groep Van Haga

Fractie Den Haan

GL

SP

CDA

Omtzigt

VVD

D66

CU

Ephraim

BBB

FVD

PvdD

BIJ1

JA21

Volt

PVV

SGP

PvdA

DENK