Stemming

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

66,7 %
33,3 %


NSC

CDA

Volt

DENK

PvdD

PVV

D66

BBB

SGP

SP

JA21

VVD

FVD

CU

GroenLinks-PvdA