Stemming

Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege de invoering van een vergunningplicht en een meldplicht ter zake van het verrichten van handelingen met poliovirus en enkele andere wijzigingen

98,0 %
2,0 %


FVD

DENK

Volt

CDA

VVD

GroenLinks-PvdA

NSC

PvdD

D66

CU

BBB

JA21

SP

SGP

PVV