Stemming

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, de verstrekking van een tegemoetkoming aan studenten die onder het studievoorschotstelsel hebben gestudeerd en de verruiming van de 1-februariregeling voor ho-studenten die zijn doorgestroomd vanuit het mbo (Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs)

100,0 %
0,0 %


SGP

Groep Van Haga

JA21

Volt

BIJ1

D66

CDA

FVD

Fractie Den Haan

PVV

GL

BBB

PvdD

CU

Omtzigt

PvdA

VVD

DENK

SP