Stemming

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de participatieverordening en het uitdaagrecht van inwoners en maatschappelijke partijen (Wet versterking participatie op decentraal niveau)

88,0 %
10,7 %


PVV

DENK

JA21

FVD

BBB

SP

BIJ1

CDA

D66

GL

PvdD

Ephraim

VVD

Groep Van Haga

SGP

Fractie Den Haan

CU

Volt

PvdA

Omtzigt