Stemming

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

68,7 %
31,3 %


FVD

CU

JA21

SP

PvdD

CDA

Volt

DENK

BBB

NSC

VVD

PVV

SGP

D66

GroenLinks-PvdA