Stemming

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk wetboek tot implementatie van Richtlijn (EU) 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting)

93,3 %
6,0 %


SGP

DENK

PVV

Volt

CDA

SP

Fractie Den Haan

PvdD

VVD

BBB

Omtzigt

CU

FVD

PvdA

Groep Van Haga

JA21

BIJ1

GL

D66