Stemming

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud (PbEU 2021, L 172) (Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud)

96,0 %
4,0 %


PvdA

CU

Volt

DENK

Omtzigt

SGP

BIJ1

Groep Van Haga

FVD

SP

D66

VVD

GL

CDA

PvdD

PVV

Fractie Den Haan

JA21

BBB