Stemming

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie)

82,6 %
16,8 %


Groep Van Haga

FVD

CDA

Volt

CU

GL

JA21

BBB

Omtzigt

VVD

SP

DENK

D66

PvdA

PVV

Fractie Den Haan

SGP

PvdD

BIJ1