Stemming

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie)

82,6 %
16,8 %


PvdD

BIJ1

Omtzigt

Groep Van Haga

DENK

Volt

SP

PvdA

BBB

CDA

PVV

JA21

GL

SGP

FVD

CU

VVD

Fractie Den Haan

D66