Stemming

Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een wijziging van de verlengingssystematiek en goedkeuring van het Besluit houdende de vierde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2021, 549) (Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

64,0 %
36,0 %


FVD

DENK

Omtzigt

GL

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

CU

BIJ1

PVV

CDA

PvdA

JA21

BBB

PvdD

SP

SGP

D66

VVD

Volt