Stemming

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, alsmede intrekking van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52)

57,3 %
42,0 %


PvdA

FVD

SP

VVD

D66

CU

SGP

CDA

PVV

DENK

Fractie Den Haan

PvdD

Groep Van Haga

JA21

BIJ1

Omtzigt

BBB

GL

Volt