Stemming

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel)

100,0 %
0,0 %


D66

Fractie Den Haan

PvdD

DENK

FVD

CDA

Groep Van Haga

PvdA

SGP

JA21

BIJ1

VVD

Omtzigt

BBB

CU

Volt

SP

PVV

GL