Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

95,3 %
4,0 %


Fractie Den Haan

Volt

Omtzigt

Groep Van Haga

CU

GL

JA21

BBB

PVV

D66

SGP

PvdA

PvdD

VVD

FVD

BIJ1

CDA

DENK

SP