Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting)

95,3 %
4,0 %


DENK

JA21

VVD

SGP

Omtzigt

Fractie Den Haan

BBB

PvdD

CU

BIJ1

FVD

GL

Volt

D66

CDA

SP

Groep Van Haga

PVV

PvdA