Stemming

Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

61,3 %
38,7 %


CU

CDA

D66

Groep Van Haga

BIJ1

SP

SGP

VVD

Volt

PvdA

FVD

PVV

JA21

GL

PvdD

Fractie Den Haan

DENK

BBB