Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

96,7 %
3,3 %


BIJ1

CDA

CU

FVD

JA21

D66

DENK

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

Volt

SP

PvdD

SGP

GL

VVD

BBB

PVV

PvdA