Stemming

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

72,7 %
27,3 %


D66

PVV

BIJ1

CDA

Fractie Den Haan

Groep Van Haga

BBB

GL

DENK

VVD

JA21

SP

Omtzigt

Volt

PvdA

CU

FVD

SGP

PvdD