Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

100,0 %
0,0 %


Volt

CU

BBB

BIJ1

CDA

VVD

DENK

PvdD

SGP

PvdA

D66

GL

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

PVV

JA21

SP

FVD