Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

100,0 %
0,0 %


Groep Van Haga

SP

DENK

Fractie Den Haan

CDA

JA21

VVD

PvdD

CU

FVD

GL

BBB

Volt

SGP

PvdA

D66

BIJ1

PVV