Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

100,0 %
0,0 %


VVD

DENK

CU

BIJ1

FVD

Volt

CDA

BBB

PvdA

GL

SGP

PVV

PvdD

Groep Van Haga

SP

JA21

D66

Fractie Den Haan