Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen)

100,0 %
0,0 %


FVD

SGP

PVV

DENK

BIJ1

SP

CU

Fractie Den Haan

JA21

D66

Groep Van Haga

BBB

PvdA

GL

PvdD

Volt

CDA

VVD