Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden)

100,0 %
0,0 %


SGP

Fractie Den Haan

CU

PvdD

PVV

BBB

JA21

CDA

FVD

VVD

Volt

BIJ1

DENK

D66

Groep Van Haga

SP

GL

PvdA