Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor het Nationaal Programma Onderwijs in verband met COVID-19)

100,0 %
0,0 %


SP

DENK

CDA

BIJ1

FVD

GL

Fractie Den Haan

BBB

CU

Volt

PVV

VVD

PvdA

D66

JA21

Groep Van Haga

SGP

PvdD