Stemming

Wijziging van enkele belastingwetten (Fiscale verzamelwet 2022)

88,7 %
11,3 %


JA21

SP

FVD

DENK

CDA

Volt

CU

Fractie Den Haan

GL

Groep Van Haga

BBB

VVD

PVV

SGP

D66

BIJ1

PvdA

PvdD