Stemming

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

96,7 %
3,3 %


Fractie Den Haan

SP

Groep Van Haga

PvdA

DENK

GL

PvdD

JA21

PVV

D66

BIJ1

CU

VVD

CDA

FVD

Volt

SGP

BBB