Stemming

Voorstel van wet van het lid Van Kent tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen

28,0 %
72,0 %


Fractie Den Haan

VVD

BIJ1

DENK

D66

GL

PVV

BBB

PvdD

PvdA

Omtzigt

CU

SGP

JA21

SP

FVD

CDA

Groep Van Haga

Volt