Stemming

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

70,5 %
29,5 %


FVD

VVD

Fractie Den Haan

JA21

SGP

PvdA

Groep Van Haga

CU

GL

CDA

D66

PvdD

PVV

Volt

BIJ1

BBB

SP

DENK