Stemming

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad (PbEU 2019, L 188) (Wet betaald ouderschapsverlof)

95,3 %
4,0 %


PvdD

VVD

FVD

SGP

BIJ1

PVV

GL

SP

50PLUS

BBB

D66

CU

JA21

PvdA

CDA

Volt

DENK