Stemming

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een vereenvoudiging van de bestuurlijke inrichting van het stelsel voor beroepsonderwijs door omvorming van het aoc tot verticale scholengemeenschap en een andere invulling van bevoegd gezag (Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs)

86,0 %
14,0 %


SP

CDA

PVV

BBB

CU

Volt

FVD

JA21

DENK

D66

VVD

PvdD

PvdA

Fractie Den Haan

BIJ1

Groep Van Haga

GL

SGP