Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele andere wetten vanwege de vereenvoudiging van de bekostiging van de scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden

100,0 %
0,0 %


D66

PVV

SP

CU

Krol

SGP

CDA

FVD

PvdA

PvdD

vKA

DENK

GL

50PLUS

VVD