Stemming

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met het voorkomen van langdurig uitstel van verliesneming ingevolge de liquidatie- en stakingsverliesregeling en het inperken van de reikwijdte van deze regelingen (Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling)

98,0 %
2,0 %


FVD

GL

CU

CDA

Van Haga

D66

SGP

50PLUS

PvdA

PvdD

PVV

VVD

Krol

DENK

vKA

SP