Stemming

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

68,7 %
30,7 %


SP

PVV

Groep Van Haga

GL

FVD

DENK

VVD

CDA

Fractie Den Haan

BBB

CU

BIJ1

SGP

Volt

JA21

D66

PvdD

PvdA