Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen)

100,0 %
0,0 %


FvD

PvdD

VVD

GL

50PLUS

PvdA

D66

SGP

CDA

PVV

CU

SP

DENK

Groep Krol/vKA

Van Haga