Stemming

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

100,0 %
0,0 %


Krol

CDA

50PLUS

FVD

GL

CU

DENK

SGP

D66

vKA

VVD

SP

PvdA

PVV

PvdD