Stemming

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)

21,5 %
78,5 %


SGP

PVV

FvD

GL

PvdD

CU

DENK

SP

Krol

vKA

CDA

PvdA

D66

VVD

50PLUS