Stemming

Aanpassing van enkele wetten ter uitvoering van de Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (“EOM”) (PbEU 2017, L 283) (Invoeringswet EOM)

69,3 %
30,7 %


D66

50PLUS

DENK

VVD

GL

PvdA

PVV

CDA

CU

SGP

PvdD

vKA

Van Haga

FvD

Krol

SP