Stemming

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2018/858 en andere besluiten van de Europese Unie betreffende de goedkeuring van en het marktoezicht op motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (Uitvoeringswet verordening (EU) 2018/858)

85,3 %
14,7 %


SGP

50PLUS

DENK

SP

Groep Krol/vKA

GL

PVV

PvdA

Van Haga

FvD

VVD

PvdD

CU

CDA

D66