Stemming

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

100,0 %
0,0 %


CU

Van Haga

Groep Krol/vKA

50PLUS

PVV

CDA

DENK

D66

GL

SGP

PvdD

VVD

PvdA

FVD

SP