Stemming

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds)

100,0 %
0,0 %


SP

PVV

FVD

GL

BBB

CU

Groep Van Haga

Volt

BIJ1

CDA

Fractie Den Haan

VVD

DENK

PvdA

JA21

SGP

D66

PvdD