Stemming

Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets en het beperken van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling bij een fraudevordering tot gevallen van opzet of grove schuld

57,3 %
42,7 %


PvdD

50PLUS

SGP

GL

VVD

FvD

CDA

Van Haga

DENK

PvdA

vKA

D66

PVV

SP

Krol

CU