Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

100,0 %
0,0 %


SP

GL

50PLUS

FvD

Groep Krol/vKA

PvdA

D66

SGP

Van Haga

PVV

PvdD

CDA

VVD

DENK

CU