Stemming

Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

100,0 %
0,0 %


Groep Krol/vKA

Van Haga

CU

D66

SGP

VVD

PVV

PvdA

50PLUS

FvD

PvdD

CDA

DENK

SP

GL