Stemming

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

100,0 %
0,0 %


SGP

PVV

VVD

vKA

PvdD

50PLUS

CU

D66

Van Haga

CDA

GL

DENK

SP

FvD

PvdA