Stemming

Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

15,3 %
84,7 %


CU

PvdD

Van Haga

DENK

SGP

D66

CDA

GL

VVD

50PLUS

FVD

PVV

Van Kooten-Arissen

PvdA

SP