Stemming

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)

98,7 %
1,3 %


PvdD

SP

SGP

PVV

VVD

Van Haga

GL

50PLUS

vKA

CDA

CU

D66

DENK

FvD

PvdA