Stemming

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)

98,7 %
1,3 %


vKA

SP

Van Haga

50PLUS

GL

DENK

FvD

PvdA

SGP

PvdD

CDA

PVV

CU

D66

VVD