Stemming

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty’s (Wet bronbelasting 2021)

98,7 %
1,3 %


D66

PvdD

SGP

CU

CDA

50PLUS

SP

PVV

FVD

Van Haga

GL

PvdA

Van Kooten-Arissen

DENK

VVD