Stemming

Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102)

85,3 %
14,7 %


DENK

PvdA

Van Haga

50PLUS

SGP

CDA

CU

PvdD

SP

PVV

FvD

VVD

GL

vKA

D66