Stemming

Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

85,3 %
14,7 %


FvD

PVV

vKA

D66

VVD

Van Haga

CU

SP

GL

SGP

CDA

DENK

50PLUS

PvdD

PvdA